Форма і порядок подання запиту

ПРИМІРНА ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ (СКАЧАТИ)

Розпорядник інформації

Скадовська районна рада Херсонської області

Запитувач

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації,

________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних

________________________________________________________________________________

осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

________________________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, номер засобу зв’язку, якщо такий є)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” надати

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу _____________________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

________________________________________________________________________________

будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу _____________________________________________________________

телефаксом _____________________________________________________________________

за телефоном __________________________________________________________________

__________ ___________

(дата) (підпис)

Примітки

  1. Запит може бути поданий:

на поштову адресу 75700, Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Олександрівська, 34

на електронну адресу rayradaskad@ukr.net

телефаксом (05537) 5-22-55

за телефоном (05537) 5-32-22

  1. Запит може бути поданий особисто до спеціального структурного підрозділу або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
  2. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює відповідальна особа з питань запитів на інформацію, із зазначенням в запиті свого прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.
  3. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбитокштампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження тавхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
  4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
  5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
  6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
  7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
  8. У задоволенні запиту може бути відмовлено у передбачених законом випадках.