Президія районної ради

Прізвище,

ім`я, по-батькові
Посада в раді
– голова районної ради
– заступник голови районної ради
– голова постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів
– голова постійної комісії з питань агропромислового комплексу, екології та земельних ресурсів
– голова постійної комісії мандатної, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку
– голова постійної комісії з питань промисловості, транспорту, будівництва та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району
– голова постійної комісії з питань гуманітарної політики, медицини та соціального захисту населення

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про президію районної ради
1. Президія районної ради утворюється на сесії районної ради на строк її повноважень і є її дорадчим органом.До складу президії входять за посадою:

– голова районної ради;

– заступник голови районної ради;

– голови постійних комісій ради;

– уповноважені представники депутатських груп і фракцій районної ради.

2. Президія районної ради є постійнодіючим дорадчим органом, підзвітним раді, забезпечує колективний розгляд і вирішення питань поточної роботи ради у період між сесіями.

3. Засідання президії скликається головою ради (його заступником) в міру необхідності і є правомочним при наявності не менш, як половини від її складу.

Засідання президії відкриває і веде голова ради або його заступник.

4. У засіданнях президії за необхідності можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати районної ради, які не входять до її складу.

За запрошенням президії на її засіданнях можуть бути присутніми представники державних органів, громадських організацій та інші посадові особи.

Засідання президії протоколюється і підписується головуючим.

5. Президія більшістю від загального складу може приймати рішення рекомендаційного характеру. Підписуються рішення головуючим на засіданні.

6. Президія районної ради:

– розглядає пропозиції про скликання сесії районної ради та її порядку денного;

– спільно з депутатами, постійними комісіями організовує підготовку матеріалів та документів з питань, що вносяться на розгляд сесії ради, контролює хід виконання її рішень, внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень за запитами депутатів, зверненнями громадян;

– забезпечує аналіз стану справ з питань, що віднесені законодавством до відання районної ради, вироблення необхідних пропозицій;

– координує діяльність постійних комісій, сприяє організації виконання їх пропозицій і зауважень;

– сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, вносить на сесії ради пропозиції з питань, пов’язаних з реалізацією прав і обов’язків депутатів;

– розглядає і вирішує інші питання поточної роботи районної ради.

7. Висновки, пропозиції, рішення президії враховуються при розробці проектів рішень ради та розпоряджень голови районної ради.